Fällfors Kraftstation

Kraftstationen var i bruk 1927-54. Den är nu renoverad och inhyser ett kraftverksmuseum.