Fäbodskogen Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Reservatet är ett skogsskifte på 6 hektar som inte brukats under lång tid vilket har gett en urskogsartad skog. Här finns tallar som är ca 250 år, torrträd och omkullfallna träd. I området finns även en mindre igenvuxen lägda med en gammal timmerbyggnad. I trakten runt Burträsk saknas i övrigt denna typ av skog.

3 km söder om Burträsk, 800 m efter vägen mot Innansjön.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län och Naturskyddsföreningen i Skellefteå.

Läs mer om Skellefteås naturreservat