Degeröberget

Telefon
0910-45 25 10

På Sundgrundsbrons sydvästra sida, mitt emot Skelleftehamn, ligger Degerö-berget. Här finns en skidbacke med lift och på toppen av Degeröbacken möts man av en vidsträckt utsikt i alla väderstreck. Västerut Skellefteälvens dal-gång och österut havet med Rönnskärsverken i förgrunden. Vid foten av backen ligger den pumpstation som en gång i tiden pumpade vatten via en trätub till massafabriken i Örviken.