City salmon fishing

Shape
Telefon
0910-45 25 00

Det är svårt att fånga lax. Sägs det. Men det är det inte. Inte alltid. Inte i Skellefteälven och inte mitt i stan. Det är inte många platser i Sverige där man har lika goda förutsättningar att fånga lax och havsöring som i de stadsnära delarna av Skellefteälven. Runt det gröna Nordanåområdet, förbi Rovön och upp emot Mobacken samlas årligen stora mängder lax och havsöring. Speciellt fina fär iskeplatserna strax uppströms den anrika Lejonströmsbron.

Under framför allt vår och höst är chanserna goda att dessa stora kämpar nyper tag i ett drag eller en fluga. Flugfiske ser kanske bäst från älvens norr sidan, medan spinnfiske lämpar sig ypperligt från den södra.