Byske Tempererade Utebad

Telefon
0912-58 52 90

Familjebad i direkt anslutning till campingen.

För mer information se här