Byske Kyrka

Byske kyrka stod färdig att invigas Tacksägelsedagen 13 oktober 1872. Diskussionerna om placeringen av kyrkan och därmed ett centrum för församlingarna hade varit livliga, någon gång rent av upprörda. Till sist vann dock Byske dragkampen mellan byarna (Byske och Fällfors). Ett av de tyngsta vägande skälen var att det i Byske fanns en livskraftig industri lokaliserad. Kyrkan ritades av stadsarkitekt N. Boström Umeå. Den fick en ovanlig och karakteristisk åttkantig form. Genom åren har kyrkan genomgått en hel del renoveringar, men den har aldrig mist sin karaktär. De mest genomgripande förändringarna skedde vid restaureringarna 1914 och 1955. En glasmålning sattes 1914 ovanför altaret. Även målningarna i lanterninen (kupolen) tillkom 1914. Dessutom sattes centralvärme och elektrisk belysning in. 1955 flyttades glasmålningarna till den sydvästra och nordvästra väggen. Fönstren mot väster murades igen och bakom dessa byggdes en ny och rymligare sakristia. 1956 togs den stora Grönlundsorgeln i bruk. Altarmålningen utfördes 1955 av Torsten Nordberg, Stockholm, född i Byske 1900. Två kyrkklockor 527 resp. 350 kg, har kallat till gudstjänst sedan kyrkans invigning. På dessa finns inskriptionen ”Kommen, låtom oss tillbedja och knäböja och nederfalla för Herren, den oss gjort haver”.
Tornuret från 1874 är tillverkat av bygdens urmakare, Anders Bergmark.

Källa: ”Bilderbok från Byske”, Inga-lill Andersson.

Vi visar gärna kyrkan efter överenskommelse. Det går bra att ringa 0912-105 55 om man vill komma särskilt. 

Kontaktperson: Janne Lindberg, 0912-107 60.

Bilder
http://www.queenmedia.se/kyrkor/byske/#

Öppettider

1 Jul, 2019 - 31 Jul, 2019
Måndag 08:00 - 15:00
Tisdag 08:00 - 15:00
Onsdag 08:00 - 15:00
Torsdag 08:00 - 15:00
Fredag 08:00 - 15:00