Bureå Hembygdspark

Telefon
070-387 90 19

Invigdes 1933 och ligger vid Skärvägen i Bureå, intill älven och mitt emot Bureå kyrka. På området ligger Hembygdsgården från 1755, som är en parstuga från Falmarksforsen. Den flyttades till parken 1953.

Här finns även en sommarladugård och ett fiskarkapell från 1700-talet, med flera intressanta inskriptioner på ytterväggarna varav vissa är gjorda av folk från Uleåborg. På hembygdsområdet finns även sedan några år tillbaka en nyanlagd lekpark för barn. Mellan hembygdsparken och kyrkan finns en träbro med anor från 1600-talet.

I parken finns sedan ett antal år tillbaka en utescen som kommer till flitig användning under sommaren. Ett omfattande arbete har också inletts för att göra hembygdsområdet mer intressant och tillgängligt. Under året kommer därför ytterligare två byggnader att uppföras. Den så kallade Annagården kommer bland annat att fungera som utställningslokal för den samling föremål av kulturhistorisk art, som i dagsläget finns magasinerade på annan plats.

Den kan även användas för kursverksamheter av olika slag. Närheten till Bureskolan innebär också att de även kommer att kunna nyttjas som lokaler, för teoretiska och praktiska studier för skolans elever.

Annagården invigdes år 2013.