Brännliden Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Brännliden ligger strax norr om Åselet och Byske älv och är ett av kommunens allra äldsta och minst påverkade naturskogsområden. Området ger en bra bild av hur en stor del av skogsmarken i kommunen såg ut på mitten av 1800-talet då människans påverkan av naturlandskapet fortfarande var blygsam.

Läs mer om Brännliden på Natur och Kulturguiden