Brännberget Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

En växtplats av riksinresse. Här kan man finna exempelvis sällsynta orkideer som Nornan och Guckusko.

Läs mer om Skellefteås naturreservat