Bjuröklubb Naturreservat

Shape
Telefon
072-2042 100
Webbplats
www.bjuroklubb.se

Namnet Bjuröklubb är idag känt inte minst genom väderleksrapporterna. Men Bjuröklubbs historia går långt bak i tiden, ända tills när berget reste sig ur havet för 4000 år sedan. Redan under bronsåldern, när havsnivån låg ca 30 meter över dagens, fanns tillfälliga bosättningar här.

Historisk plats

Under 1200-talet var Bjuröklubb troligen hamn för den bottniska sjöfarten. Även som fiskeplats har Bjuröklubb gamla anor. Olaus Magnus skriver om resan i Norrland åren 1518-19 att han besökte ”en klippa ute i hafvet, av folket kallad Bjuraklubben”. Han berättar om platsens rikedom på fisk och om den starka doft av torkad fisk som spred sig från de släta hällarna.

Vid mitten av 1850-talet fiskade inte mindre än 52 båtlag från Bjuröklubb. Härifrån gjorde säljägarna månadslånga jaktresor på vårisarna. Säljakten minskade gradvis efter en sista blomstringstid på 1930- och 40-talen. Den upphörde helt 1974, då sälen fridlystes.

Bjuröklubb var fram till 1940-talet ett litet samhälle med fiskare, lots-, fyr- och tullpersonal, kapell, skola och butik. Den bofasta befolkningen har idag krympt till väderlekspersonal.
Bjuröklubb är naturreservat av riksintresse och förvaltas av Domänverket. Länsstyrelsens naturvårdsenhet ger bl a följande motivering: ”Bjuröklubb är ett bra exempel på västerbottenskustens säregna natur och kultur. Desto mera som det med hällmarker, klapperstensstränder och sanddyner är av stort värde för biologisk och geovetenskaplig forskning”.
Det finns mycket att titta på för den kultur- och naturintresserade. Egentligen behövs flera dagar för att hinna med allt.

Bjuröklubbs fyr byggdes år 1859. Under lång tid drevs den med fotogen men efter flera om- och tillbyggnader fick fyren elektrisk drift och är idag helt automatiserad. Den har kompletterats med radiofyr – kustradion har en station i området. I fyrmästarbostaden bodde den meteorolog som försåg SMHI med väderuppgifter innan den blev automatiserad. Här finns idag ett café som är öppet sommartid.
Sedan början av 1800-talet var Bjuröklubb lotsplats. En god uppfattning om sjöfartens betydelse ger uppgifter från 1873. Då utfördes 323 lotsningar av åtta lotsar. Lotsstationen drogs in 1967 och nu är den gamla lotshamnen ombyggd för att välkomna gästande båtar.

Kustområdet präglas av grund och undervattensrev som förorsakat många skepps undergång, samtidigt som det tjänstgjort som skyddande hamn. Flera fartygsvrak vittnar om tragedier som utspelats under flera generationer. Som exempel kan nämnas ett fartyg av okänd ålder som blivit kvar vid Jakthällan i Gärdsvikens inre del. Vraket upptäcktes 1982.
Några få av fiskelägets stugor finns kvar. Fiskehamnen låg tidigare i en skyddad vik, kallad Sundet, som landhöjningen förvandlat till en tjärn.

Vandringar i området

Längs klipphällar och klapperstensfält har Domänverket och Skellefteå museum anlagt en arkeologistig. På flera platser efter slingan ser vi rester efter enkla husgrunder och ugnar, sannolikt från säsongsboplatser. Fornlämningarna är karaktäristiska för bottniska kustområden.

En annan promenadstig passerar Jungfrugraven. Det är en ca 20 x 14 meter stor stenkrets med två ingångar och ett litet, inre röse. Traditionen berättar att här begravdes liket av en ur havet uppkastad ung, bildskön jungfru. Troligare är att ett fiskarkapell helgat åt jungfru Maria stod på platsen under medeltiden.
På samma stig nås Sillhällarna. Det är det största och vackraste hällmarksområdet. Längre söderut, vid Svarthällorna, möts man av ristningar i klippan. Säljägare, av vilka många kom från Österbotten i Finland, har sedan slutet av 1700-talet fram till första världskriget ristat namn, bomärken och årtal.

Mer att upptäcka

Även utanför stigarna finns mycket att se. Här finns bl a Storsandbankarna. De är drygt en kilometer långa och därmed västerbottenskustens största sanddyner. Grundskatan är en vackert bildad, låg stenrygg som sträcker sig nästan en kilometer ut i havet.

Ripbäret

I Bjuröklubbs flora ingår en särling: ripbäret. En fjällväxt, som här har sin enda kända växtplats vid Bottniska vikens stränder. Mellan Bjuröklubb och Storsand finns en uppmålad ”kustnära” strövstig på 8 km. Start vid masterna -Bjuröklubb.

Café Fyren

Vid den gamla fyren kan du avnjuta en utsökt måltid, en god kopp kaffe och lite fika antingen i fyrmästarens trädgård eller varför inte hyra en picknick-korg att ta med till en avskild klippa vid stranden, med milsvid utsikt.
Läs mer om Café Fyren

Öppettider

Ej inom något tidsspann
Måndag -
Tisdag -
Onsdag -
Torsdag -
Fredag -
Lördag -
Söndag -