Bjuröklubb hamn

Telefon
090-10 70 00

F.d lotshamnen i Gärdviken sydväst fyren. Fiskeförsäljning direkt från fiskebåt i hamnen under sommaren.

Cafe och restaurang ”Cafe Fyren” finns uppe på Bjuröklubb.