Björnberget Naturreservat

Telefon
0910-45 25 10

Björnberget ligger ca 15 km väst om Kalvträsk och omfattar 58 hektar naturskog. Skogen, vars ålder till största delen är 150 år, är mycket virkesrik och har under de senaste decennierna tillåtits att utvecklas fritt. På sikt kommer skogen att utvecklas mot ett biologiskt intressant område.

Björnbergets naturreservat är lättillgängligt eftersom väg 779 korsar den sydligaste delen av området.

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Läs mer om Skellefteås naturreservat