Avrättningsplatsen på Bureheden

Telefon
0910-45 25 10

Tre människor miste livet på avrättningsplatsen på Bureheden. Idag finns inga synliga spår efter bödelns verksamhet, men obehaget hänger kvar i luften. Vid avrättningarna samlades folket i bygden för att se på. Det var en fostran – utför du hemska brott så slutar du så här!

Avrättningsplatser låg en bit från bebyggelsen, gärna i anslutning till en större väg och ofta vid en socken- eller länsgräns. Man trodde nämligen att avrättade gick igen och då var det bättre att de spökade i avskildhet. Avrättningsplatsen på Bureheden följer mönstret. Den ligger avsides, men strategiskt, vid gamla kustlandsvägen. På platsen har Bureå hembygdsförening rest en minnessten och platsen är utmärkt med en hänvisningspil målad i form av en bödels bila.