Åselets deltalandskap

Vid Åselet ändrar Byskeälven karaktär. Dalen är fylld av ett lager isälvsmaterial, allt från block till grus. I detta lager har bildats ett delta med många små och stora holmar och älvfåror.

Vegetationen är mycket artrik hela vägen upp till Blankselet. Deltalandskapet är unikt och finns bara på ett ställe till i Sverige.

Läs mer om Åselet och deltalandskap i Natur och kulturguiden