Älgjägarfolkets viste

Telefon
0915-210 03
Webbplats
www.svansele.se

Älgjägarfolkets Viste har som syfte att levandegöra delar av det kulturarv som fornlämningarna utgör för Norrlands inland. Detta sker genom uppbyggnad av ett forntidsviste, där besökare ges möjligheter att få en pedagogisk helhetsupplevelse av hur det var att leva på stenåldern.