Skellefteå museum ger: Amerikabreven

Under emigrationsåren 1870-1930 var det många som utvandrade från Sverige. I Västerbotten var emigrationen inte lika omfattande, men en del människor lockades att göra den långa resan över Atlanten. Vilka var de och vad fann de i Amerika? I denna utställning får vi möta några av dem som gjorde resan och kom att skriva brev hem till sina släktingar i Skelleftebygden

AMERIKABREVEN

Under emigrationsåren 1870-1930 var det många som utvandrade från Sverige. I Västerbotten var emigrationen inte lika omfattande, men en del människor lockades att göra den långa resan över Atlanten. Vilka var de och vad fann de i Amerika? I denna utställning får vi möta några av dem som gjorde resan och kom att skriva brev hem till sina släktingar i Skelleftebygden.

Mellan åren 1840–1930 utvandrade ungefär 1,3 miljoner svenskar till Amerika. Från norra Sverige skedde utvandringen i betydligt mindre utsträckning än i södra Sverige och den kom egentligen inte igång förrän på 1870-talet. Mellan åren 1870–1930 utvandrade 4 852 personer från Skellefteåområdet till Amerika. Med Skellefteåområdet menar vi i detta sammanhang Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.

Breven som emigranterna skrev hem till Sverige hade betydelse för att locka andra emigranter att resa. Det har beräknats att varje emigrant skickade hem fyra brev om året. De som befann sig i Amerika kunde berätta om förhållandena på arbetsmarknaden som i sin tur kunde locka de som bodde kvar i Sverige. Man överdrev gärna det positiva i sina brev, kanske för att betona att man var framgångsrik i det nya landet. För den som läste breven och funderade på att resa kunde det vara skönt att ha någon på plats som man kände om man skulle ta beslutet att åka.

Läs också