Glänta på dörren till historien

Som besökare kan man bland annat prova på att kärna smör, slöjda, prova på smide, delta i slåttern, baka i bagarstugan eller ta en fika i det lilla caféet. För barnen finns möjlighet att klä sig i tidstypiska kläder, leka med leksaker från förr i tiden och gosa med kaniner, kattungar och de populära smågrisarna.

NYBYGGET RISMYRLIDEN

Ett besök på nybygget Rismyrliden är på många sätt ett besök i en svunnen tid. Gården, som anlades 1825, är länets enda bevarade nybygge och alla byggnader från den tiden finns kvar. På sommaren öppnar gården för besökare och ger alla som vill möjligheten att slöjda, baka bröd i bagarstugan, prova på att kärna smör eller helt enkelt bara njuta av djur och natur i en lugn miljö, långt från bilbuller och stadsstress.

Nybygget Rismyrliden ligger fyra mil väster om Skellefteå och den sista biten fram till gården löper längs en skogsväg. Det är lätt att föreställa sig hur avsides och oländigt gården måste ha legat, då när den anlades 1825, i en tid långt innan snabba bilar.

– Det ställdes hårda krav på nybyggarna. På den här tiden räckte odlingsmarken inte till alla och därför instiftades Lappmarksreglementet 1749. Nybyggarna fick välja ett område mark att odla upp och befriades från alla skatter under anläggningstiden. Men de skulle göra ett stort antal dagsverken för att bygga upp gården och förhållandena var mycket knappa. När som helst kunde också inspektioner göras och om tillsynsnämnden inte var nöjd kunde nybyggaren förlora sitt tillstånd, berättar Tore Holmström, medlem i Rismyrlidens vänner.

Började med café

Rismyrliden drevs som jordbruk fram till mitten av 1960-talet då gården såldes till Wallmarks Såg i Kroksjön och medan skogsbeståndet kalhöggs fick byggnaderna stå i princip orörda fram till 1985 då Gertrud Hellgren och Ebba Andersson städade ur husen och drog igång en kaffeservering sommartid.

1988 skapades stiftelsen Rismyrliden som köpte husen med tillhörande gårdsplan.
– 1990 blev husen byggnadsminnesförklarade och sedan dess bedriver vi sommarverksamhet på gården. Vi har många besökare, både från Sverige och utomlands och människor brukar verkligen uppskatta lugnet och tystnaden, själva miljön, säger Hillevi Burman, ordförande i Rismyrlidens vänner, den stödförening som startades 1991.

Prova ett annat liv

Under sommarhalvåret bor medlemmar ur Rismyrlidens vänner på gården och gör i stort sett samma arbete som bedrevs på gården förr i tiden med den skillnaden att besökarna får vara delaktiga om de vill. Som besökare kan man bland annat prova på att kärna smör, slöjda, prova på smide, delta i slåttern, baka i bagarstugan eller ta en fika i det lilla caféet. För barnen finns möjlighet att klä sig i tidstypiska kläder, leka med leksaker från förr i tiden och gosa med kaniner, kattungar och de populära smågrisarna.

– Dessutom brukar vi ha gudstjänst på söndagarna, musikkvällar och ett bygdespel som brukar dra en hel del besökare. Vi har också en liten handelsbod där vi säljer hantverk från närområdet, säger Hillevi Burman.

Öppet för grupper

Rismyrliden öppnar för besökare kring midsommar och stänger sista augusti. Det finns dock möjligheter för grupper som förbokar att besöka Rismyrliden även på vårar och höstar.

– Det är otroligt viktigt att ta tillvara på ett sådant här unikt ställe. Vi får inte tappa grunden till det som är vår historia. Det säger ju mycket om var vi kommer ifrån, säger Tore Holmström.

Läs också