Nyårsrevy: Hot välcome delli kulturhuse däri fuse!

Det har väl inte undgått någon att Skellefteå är i stånd att få sitt första kulturhus, som ska stå färdigt år 2020. Vad alla kanske inte vet är att den lilla byn Svarttjärn också planerar ett kulturhus – på sitt sätt :)

NYÅRSREVY: KULTURHUSET DÄRI FUSET

Henry, Gunder och Slip-Sten är än en gång steget före Skellefteå i jakten på att skapa förutsättningar för att storkommunen ska bli 80 invånare. I ett kulturhus finns utrymme för spektakulära möten och dråpliga förvecklingar med gamla och nya revybekantskaper.

Kommer Torsten Bäckman att ta hjälp av Donald Trump? Vilka är Liberalerna och tävlade dom i Rio-OS? Ska det borras ner plogpinnar på Kanalgatan?  Hur är det att vara Pokemon i Svarttjärn?

I ett utdrag från senaste kommunfullmäktigeprotokollet står det att läsa:

”Svarttjärn siktar på att bli revykulturhuvudstad 2017!”… ”Alldela nuförtiin jer ju kultur”. (Allt nuförtiden räknas som kultur)… ”Jer he nan som jer kulturbärar se jet he ju vara ve i Svarttjenn!” (Är det nån som är kulturbärare så måste det vara vi i Svarttjärn)… ”Ve böigg é rekordelit byahus, å ve ska ha lastelit deri böninga!” (Vi bygger en ordentlig samlingslokal och där ska vi ha roligt i byggnaden)…

Alla kända profiler i Svarttjärn, Henry, Gunder, Slip-Sten, Sven-Ture, Brorsan, Anders, Torsten Bäckman, Rufus och showgruppen Fröken Signe från Lerum är tillbaka efter dundersuccéerna Svarttjärns Bryggeri och matfest.