K-märkt – en utställning om särskilt värdefulla hus

Var
Ernst Westerlunds Allé, Nordanå
21 okt - 31 dec

K-märkt visas på Skellefteå museum 21 oktober 2017–31 december 2018.

Skellefteå utvecklas och förändras. Nya byggnader samsas med historiska i stadsbilden. Vad säger en byggnad om staden och människorna och vad gör att en viss byggnad är värdefull nog att bevara? Vad betyder det att K-märka något? Finns det ens något som heter K-märkt?

Det är några av frågorna som lyfts i utställningen K-märkt som invigs på Skellefteå museum den 21 oktober.

 

Nästan alla städer i Sverige har en planlagd stadsutveckling när staden växer. Det är viktigt ur flera perspektiv. Inte minst för att skapa en hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt – där stad och landsbygd lever i samklang med varandra. En stads identitet bygger till stor del på dess historia, hur människor levt samt vilka områden och byggnader som finns. För att inte stadens identitet eller historia ska förminskas eller försvinna då staden växer, är det viktigt att belysa och tillvarata det historiska perspektivet i en stadsutveckling. Tillsammans skapar dessa olika perspektiv och värden en sund stad där människor och djur trivs.

I utställningen presenterar 15 olika hus i Skellefteå med utmärkande karaktärsdrag som är typiska för sin tidsepok.

Program lördag 21 oktober:

Vernissage och invigning kl. 13.00. Välkomsttal av Anders Jansson, VD/museichef. Presentation av den nya Byggnadsordningen av Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie Skellefteå museum.

Varmt välkommen!

Information och Öppettider Nordanå

Öppettider

21 okt, 2017 - 31 dec, 2019
Tisdag -
Onsdag -
Torsdag -
Fredag -
Lördag -
Söndag -