Bothniasalong 2018 - Skellefteå Konsthall

Var
Nordanå Ernst Westerlunds allé
9 jun - 26 aug

Bothniasalongen är ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Västerbottens museum, Norrbottens museum och konsthallen i Luleå. Syftet med Bothniasalong 2018 är att genom samverkan mellan länen skapa fyra intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap i de nordligaste regionerna.

Konstsalongen är och har även historiskt sett varit en viktig neutral plattform i det svenska konstlivet. Salongen har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som nybörjare, ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Konstsalongen är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar tendenser om sin samtid.

Till den jurybedömda Bothniasalongen har alla som fyllt 18 år – och är verksamma, födda eller med annan anknytning till Västerbotten och Norrbotten –  kunnat söka. Temat är fritt och konst i olika material och alla dess uttrycksformer accepteras. Två jurygruppers arbeten, en för Norrbotten och en för Västerbotten, fördelar självständigt de antagna bidragen mellan vardera läns två utställningsplatser.

Juryn för den västerbottniska delen består av museichef Daniel Werkmäster från Uppsala konstmuseum, museichef Tomas Järliden från Bror Hjorts Hus och konstnären Jacob Dahlgren.

Norrbottenskonstens jury består av fotografen och konstnären Annika von Hausswolff samt intendent Linda Nordlander från Härnösands konsthall.

Utställningsperioder:

Konsthallen i Luleå 2 juni-22 augusti

Norrbottens museum 2 juni-22 augusti

Skellefteå Konsthall 9 juni-26 augusti

Västerbottens museum i Umeå 6 juni-16 september

Foto: Västerbottensjuryn – Jacob Dahlgren, Daniel Werkmäster och Tomas Järliden

 

Öppettider

09 Jun, 2018 - 26 Aug, 2018
tisdag 10:00 - 16:00
onsdag 10:00 - 16:00
torsdag 10:00 - 16:00
fredag 10:00 - 16:00
lördag 10:00 - 16:00
söndag 10:00 - 16:00