Vitbergets Summer Snow Park

Vitbergets Summer Snow Park vid Skellefteå Camping, en 60 meter lång plastsnöbacke för åkringar.

Barnbacken på Vitberget har med sitt åkband under flera år blivit en succé under vintermånaderna. Nu vill fritidskontoret förlänga säsongen genom den här mattan av plastmaterial som läggs över barnbacken så att det går åka under sommarmånaderna.

Fakta
Banan är 60 meter lång och 6 meter bred.
Kommunens kostnad för hyran av banan är 100 000 kronor.

En åkring används för att ta sig ner för backen.
Den kostar 30 kronor per halvtimme att hyra.
En barnpool med vatten kommer att finnas där man ska doppa
undersidan på åkringen i såpa och vatten.
Du hyr åkringen i servicepoolen på Skellefteå Camping.

All åkning sker på egen risk.
Föräldrar ska övervaka barnens åkning och de skriver på kontrakt.
Åkbandet är igång 11.00 – 21.00.

Öppettider

Ej inom något tidsspann
Söndag 11:00 - 21:00
Lördag 11:00 - 21:00
Fredag 11:00 - 21:00
Torsdag 11:00 - 21:00
Onsdag 11:00 - 21:00
Tisdag 11:00 - 21:00
Måndag 11:00 - 21:00