Kanotled i nedre Skellefteälven

Telefon
0910-45 25 10
Den nedre delen av skellefteälven karaktäriseras av lugna vattenströmmar och är således ett förhållandevis lätta kanotvatten. På vägen till Bottenviken passeras en del kraftverk och dammar, som i viss mån hejdar framfarten. Läs mer om kanotleder i Natur- och kulturguiden