Kanotled i Klintån

Telefon
0910-45 25 10
Klintån är ett av Kågeälvens källflöden och rinner ner i det natursköna Storkågeträsket. Paddlingen i Klintån anses medelsvår med omväxlande sjöar, lugnflytande slingrande partier och små forsar. Läs mer om kanotleder i Natur- och kulturguiden