Fiska i Byskeälven

Byskeälven av landets förnämligaste laxälvar. Bara namnet Byskeälv väcker känslor hos laxfiskare över hela riket, för flugfiskaren kan knappast tänka sig en mer spännande och utmanande älv att fiska i än just Byskeälven. Byskelaxen kommer in i älven i slutet av maj månad och de stora stegen kommer vanligtvis innan midsommar. Under juli kan fisket vara givande vid sommarregn som fyller på vattennivån.
Augusti innebär mindre steg av smålax, så kallad grilse, samt att den lekvandrande havsöringen nu blir ett spännande byte i den dovljusa sommarnatten.

Populära fiskeplatser:

• Slakterinacken inne i samhället Byske är under början av säsongen en välbesökt fiskeplats som samlar många fiskare och många fiskehistorier.

• Stensjön, byn strax uppströms Byske, rymmer spännande fiskeplatser såsom Stensjönacken och Hästhagen.

• Selsaggan och Ivans nacke i Selet är för många laxfiskare själva hjärtat av Byskeälven.

• Blankselet är en av älvens absolut produktivaste fiskeplatser när man kommit en bit in på säsongen. Närmare 70 kilometer från kusten finns
denna omtalade fiskeplats.

Mer om fisket i Skellefteå

Läs mer på Byskeälvens officiella webbplats

Ladda ner Skellefteås Fiskebroschyr

Fiskvägen i Fällfors (kamera)

Under 18 år gratis.