Avrättningsplatsen på Bureheden

Telefon
0910-45 25 10